0

CÔNG NGHỆ FINEX - CÔNG NGHỆ LUYỆN GANG TƯƠNG LAI ( Phần 2 )

Các chuyên gia đã rất nỗ lực để tìm các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao than trong công nghệ Finex. Giải pháp quan trọng đã áp dụng là loại bỏ CO2 trong khí thải, đưa khí trở lại hệ thống hoàn nguyên được áp dụng vào tháng 6/2204. Nhờ biện pháp này đã hạ chỉ tiêu tiêu hao than từ 1.000 kg/tấn gang lỏng xuống còn 900 kg/tấn gang. Lượng khí hoàn nguyên bổ sung cho quá trình hoàn nguyên trong lò phản ứng đã giảm bớt.

 • 3. Những ưu điểm nổi bật của công nghệ Finex

  3.1. Tiêu hao than

  Các chuyên gia đã rất nỗ lực để tìm các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao than trong công nghệ Finex. Giải pháp quan trọng đã áp dụng là loại bỏ CO2 trong khí thải, đưa khí trở lại hệ thống hoàn nguyên được áp dụng vào tháng 6/2204. Nhờ biện pháp này đã hạ chỉ tiêu tiêu hao than từ 1.000 kg/tấn
  gang lỏng xuống còn 900 kg/tấn gang. Lượng khí hoàn nguyên bổ sung cho quá trình hoàn nguyên trong lò phản ứng đã giảm bớt.

  Bước tiếp theo trong biện pháp tối ưu hóa công nghệ là áp dụng việc phun than cám vào các mắt gió lò phản ứng (PCI) áp dụng từ tháng 12/2004. Tác dụng của phun than là tăng cường khả năng phân giải chất bốc trong lò phản ứng, cải thiện khả năng tận dụng nhiệt của quá trình. Lượng than phun đã tăng dần và đạt mức 250 kg/tấn
  gang lỏng
  , nhờ đó mà giảm tổng lượng tiêu hao than từ 900 kg/tấn xuống còn 750 kg/tấn gang lỏng.

  Thời gian đầu vận hành lò phản ứng lớp sôi còn gặp sự cố do có sự dính kết nguyên liệu dẫn tới sự cố. Các chuyên gia đã có nhiều biện pháp cải tiến thiết bị và nâng cao kỹ năng vận hành lò, nhờ đó thời gian vận hành lò liên tục đã tăng dần và hiện thời đã đạt tới 200 ngày vận hành liên tục mới phải ngừng để tu sửa.

   
  công nghệ nắp hố ga

   
  Bảng 1.

  Tóm tắt các thông số về chất lượng gang xỉ thu được ở lò cao số 1 (Pohang) và lò Finex (Tháng 9/2006)  Chỉ tiêu                                       Lò cao số 1                                   Lò Finex thử nghiệm

  Sản lượng tấn/ngày                       3616                                                  2499
  Gang lỏng Nhiệt độ                       1509                                                  1492
  C %                                               4,5                                                     4,4
  Si %                                              0,58                                                   0,59
  S %                                               0,022                                                 0,04
  Xỉ Độ kiềm                                    1,21                                                    1,18
  Khối lượng (kg/t gang lỏng)          282                                                     315
  Al2O3%                                        15,36                                                  17,94

  Qua số liệu phân tích ở Bảng 1, chất lượng gang lỏng sản xuất theo công nghệ Finex tương tự gang sản xuất bằng công nghệ lò cao, đặc biệt lưu ý về hàm lượng [Si]. Hàm lượng Al2O3 của xỉ lò Finex cao (do sử dụng quặng sắt Úc có Al2O3 % cao) nên cao hơn (Al2O3) của xỉ lò cao. Đây là một lợi thế của công nghệ luyện gang Finex.

  3.3. Về tác động môi trường Công nghệ Finex thân thiện với môi trường hơn hẳn công nghệ lò cao. Việc phát thải SOx , NOx và bụi lò của công nghệ Finex chỉ bằng 3%, 1% và 28% so với công nghệ lò cao.

  thành phần luyện gang

  Hình 5. Biểu đồ so sánh phát thải của công nghệ Finex và công nghệ lò cao

  Nhờ vậy công nghệ Finex dễ dàng tuân thủ các quy định khắt khe về kiểm soát môi trường ở nhà máy luyện gang.

  Sở dĩ có được mức phát thải thấp là do dây chuyền công nghệ Finex đã loại bỏ được thiết bị sản xuất than cốc và thiết bị thiêu kết quặng là 2 thiết bị có mức độ ô nhiễm cao. Hàm lượng lưu huỳnh trong than và quặng phản ứng với đá vôi trong lò phản ứng tạo thành CaS và được nấu chảy thành xỉ không có cơ hội tạo thành SOx bay vào không khí. Sự phát thải NOx rất hạn chế do các phản ứng xảy ra trong điều kiện hoàn nguyên ở thiết bị khí hóa- nấu chảy của Finex, không giống như điều kiện oxy hóa ở quá trình thiêu kết, luyện cốc và ở lò gió nóng của công nghệ lò cao. Việc phát ra bụi thải cũng giảm đáng kể vì dây chuyền công nghệ đã được đơn giản hóa đến mức tối đa. Không có sự phát thải dioxin trong công nghệ Finex.

  4. Kết luận

  Công nghệ Finex có khả năng sử dụng nguyên liệu giá rẻ, đầu tư vốn và chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với công nghệ luyện gang lò cao. Nhà máy Finex 1,5 triệu tấn/năm
  sản xuất gang có hiệu quả hơn so với lò cao công suất 3 triệu tấn/năm. Nếu tính gộp cả nhà máy oxy và nhà máy điện vào nhà máy luyện gang thì chi phí vốn giảm 20% và chi phí vận hành giảm 15% so với chi phí lò cao. Mục tiêu phấn đấu của công ty POSCO (Hàn Quốc) là tiếp tục hoàn thiện công nghệ, giảm tiêu hao nguyên liệu, năng lượng và tối ưu hóa dây chuyền công nghệ Finex 1,5 triệu tấn/năm ở Pohang. Khi đạt mục tiêu sản lượng 1,5 triệu tấn/năm, công ty POSCO sẽ có kế hoạch thay thế lò cao vừa và nhỏ tại Pohang bằng nhà máy Finex trong các dự án tương lai./.


  Nguồn: 
  KS. Phạm Chí Cường
  Hội KHKT Đúc Luyện kim Việt Nam
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009