0

Nguyên nhân gây ngập do hệ thống thoát nước không đồng bộ

Từ năm nay, Sở GTCC TP HCM đã phân cấp mạng lưới thoát nước cho các quận huyện tự quản lý nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty Thoát nước đô thị. Tuy nhiên, do các địa phương mạnh ai nấy làm dẫn đến tình trạng mạng lưới không đồng bộ, cứ mưa to lại bị ngập .

 • Ông Đồng Quang Học, Trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty thoát nước đô thị, cho biết việc chia đều cho 22 quận huyện quản lý hệ thống thoát nước sẽ tạo sự phát triển tràn lan, nhưng không có ai làm trọng tài giám sát về khâu kỹ thuật, cao độ, lưu vực song thoát nước, cống loại nào... Điều này dẫn đến tình trạng không đồng bộ trong đầu tư, rất nguy hiểm. Bởi mạng thoát nước kết nối với nhau thành một khối liên hoàn vì thế phải có giải pháp đồng bộ mới hiệu quả. Ông Chu Quốc Huy, Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị, cho rằng việc chia đều hệ thống đã xảy ra tình trạng quận nào cứ gần kênh rạch là đưa cống trực tiếp ra kênh. Đúng ra phải xin phép cơ quan chuyên ngành, nhưng các quận huyện đều bỏ qua khâu này.
   
  Đường ống thoát nước
   

  Hình ảnh đường ống cấp thoát nước


  Chính tình trạng xây dựng tuyến cống không thống nhất, chắp vá tự phát theo sự phát triển của các khu dân cư đã làm hệ thống thoát nước rối ren. Đơn cử như tuyến đường Tân Thành vốn bị ngập nước năm 2001-2002, quận đã đầu tư hệ thống cống đấu nối trực tiếp vào tuyến cống đường Âu Cơ. Nhưng bản thân tuyến này đã bị ngập vì quá tải do tiết diện cống nhỏ nên không giải quyết thoát nước được và là nguyên nhân gây ngập do hệ thống thoát nước không đồng bộ.
   
  Ống cấp nước
   

  Ống thoát nước đô thị


  Thậm chí trời đổ mưa là nước cống tràn lên ngập nhiều con hẻm hơn trước. Các nhà quản lý cho rằng, phân cấp cho các quận huyện quản lý đường, cây xanh nhằm tránh tình trạng quản lý không xuể là đúng. Riêng về mạng lưới thoát nước vốn nằm ngầm dưới lòng đất, lại liên thông, nếu cắt ra chia đều để mỗi cơ quan quản lý một kiểu, không có chức năng chuyên ngành thì hậu quả sau này khó tránh khỏi, thậm chí có thể phá hỏng mạng lưới.

Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009