0
 • Trang chủ
 • /
 • Tin chuyên ngành
 • /
 • Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nắp thu nước và nắp hố ga phù hợp tiêu chuẩn BS EN 124:1994

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nắp thu nước và nắp hố ga phù hợp tiêu chuẩn BS EN 124:1994

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nắp thu nước và nắp hố ga phù hợp tiêu chuẩn BS EN 124:1994

 • Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nắp thu nước và nắp hố ga phù hợp tiêu chuẩn BS EN 124:1994

  1. Lượng mẫu:
   
  Loại hình đánh giá Nắp hố ga Nắp thu nước
  Chứng nhận /chứng nhận lại 01 mẫu 01 mẫu
  Giám sát 01 mẫu
  Ghi chú:
   
  Mẫu gồm: 02 bộ sản phẩm đại diện cho loại vật liệu và cấp tải trọng khác nhau để kiểm tra kích thước, sau đó thử nghiệm vật liệu (theo các tiêu chuẩn tương ứng) và thử nghiệm tải;
  Riêng việc TN chỉ tiêu khe hở (a) cần lấy 02 đến 03 mẫu để kiểm tra tại chỗ;
  Ưu tiên lấy mẫu có sản lượng sản xuất lớn, cấp tải trọng lớn hoặc kích thước lớn.

   
  2. Kiểm tra tại chỗ, thử nghiệm mẫu điển hình:
   
  2.1 Hệ thống đảm bảo chất lượng:
   
  Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:
   
  - Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;
   
  - Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;
   
  - Đo lường và theo dõi các quá trình này;
   
  - Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này.
   
  Đoàn đánh giá sẽ xem xét đánh giá quá trình thực hiện, áp dụng, kiểm soát các quá trình, đánh giá nội bộ ….đối với doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mà chưa chứng nhận ISO.
   
  Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.
   
  2.2. Kiểm tra tại chỗ:
   
  Đoàn đánh giá sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm tại chỗ với các chỉ tiêu sau:
   
  TT Chỉ tiêu kiểm tra Mức yêu cầu Chất lượng bề mặt - Bề mặt phẳng, không bị kênh khi lắp ráp hoàn chỉnh SP.
  - Đối với cấp tải trọng D400 và F900 thì độ vênh : < 6mm
    Ghi nhãn - Ký hiệu tiêu chuẩn EN 124:1994
   
  - Ký hiệu nhóm theo cấp tải trọng
   
  - Ký hiệu nhà sản xuất
   
   
    Kích thước khe thoát nước: A (rộng) & B (dài) - Nếu αo: 0o - <45o và > 135o đến 180o /A=16-32 và B≤ 170mm
   
  - Nếu αo: 45o đến135o: A=16-42mm, B tự do
   
    Tổng khe hở giữa các SP lắp cạnh nhau (a, mm) với các kích thước của miệng SP - Đối với nắp hoặc lỗ thoát  có 1 hoặc 2 phần:
   
  + Miệng SP ≤ 400mm:  a ≤ 7
   
  + Miệng SP > 400mm:  a ≤ 9
   
  - Đối với nắp hoặc lỗ thoát  có > 3 phần: a ≤ 15 và giữa khe hở  < 5mm
   
    Thành phần hoá Theo các tiêu chuẩn tương ứng
    Thử tải trọng (kN) Theo cấp tải trọng của sản phẩm
    Lớp phủ mạ kẽm cho SP thép cán - Chiều dày SP từ 2,75 - < 5 mm: dày lớp mạ kẽm ≥ 50µm và  khối lượng kẽm bám dính ≥ 350g/m2
  - Chiều dày SP ≥ 5 mm: dày lớp mạ kẽm ≥ 65µm và khối lượng kẽm bám dính ≥ 450g/m2
    Cường độ nén của bê tông - Cấp B125 đến F900: > 45N/mm2
   
  - Cấp A 15: > 25 N/mm2
   

  Sau đó, tổ chức chứng nhận tiến hành lấy mẫu, niêm phong và đại diện doanh nghiệp đem mẫu trên đến phòng thử nghiệm được chỉ định và thử nghiệm các chỉ tiêu sau:

  Loại SP Chỉ tiêu kiểm tra thử nghiệm  
   
  Tất cả các loại
  Thử tải trọng  (kN)
  Thành phần hoá kim loại (Gang, Thép, Cốt thép ...)    
  Kích thước Khe thoát nước, mm: A (chiều rộng, B (chiều dài) Tổng khe hở giữa các sản phẩm lắp cạnh nhau (a, mm)
  Cường độ kháng nén của Bê tông (N/mm2) Bê tông cốt kim loại Chiều dày Đế nhỏ nhất (mm)
  Thép cán Yêu cầu lớp Mạ kẽm bên ngoài  
   
  3. Đánh giá Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nắp thu nước và nắp hố ga phù hợp tiêu chuẩn BS EN 124:1994
   
  Sản phẩm nắp thu nướcnắp hố ga sẽ được chứng nhận theo từng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của loại sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn BS EN 124:1994
   
  Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.
   
  Lưu ý:
   
  - Lựa chọn tổ chức tư vấn hệ thống đảm bảo có đủ năng lực để doanh nghiệp áp dụng hiệu quả  giúp nâng cao năng suất chất lượng.
   
  - Lựa chọn tổ chức chứng nhận có uy tín.

  Xem thêm: 
  TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 / ISO 9001:2008
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009