0

Nắp hố ga tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Năm 2016 công ty Thành An đã tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực: " sản xuất và cung ứng nắp hố ga, nắp thu nước và song chắn rác bằng gang cầu, gang xám" phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 • Năm 2016 công ty Thành An đã tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực: " sản xuất và cung ứng nắp hố ga, nắp thu nước và song chắn rác bằng gang cầu, gang xám" phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và chứng nhận chấy lượng sản phẩm : "Nắp hố ga, nắp thu nước, song chắn rác bằng gang cầu, gang xám, cấp tải trọng E600" phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn BS EN 124: 1994.

  Hiện nay tất cả các sản phẩm nắp hố ga và song thoát nước do công ty Thành An sản xuất đều phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mang dấu công nhận quốc tế của JAS-ANZ.

   
  Tiêu chuẩn nắp hố ga
  Song thoát nước tiêu chuẩn ISO
  Chứng nhận hợp chuẩn nắp hố ga
  Tieu chuan nap ho ga
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009