0

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM NẮP HỐ GA SONG CHẮN RÁC

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM NẮP HỐ GA SONG CHẮN RÁC Căn cứ yêu cầu của khách hang về viếc thử nghiệm tải trọng của nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp, Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng lập các bước thử nghiệm như sau:

 • QUI TRÌNH THỬ NGHIỆM NẮP HỐ GA SONG CHẮN RÁC

  Căn cứ yêu cầu của khách hang về viếc thử nghiệm tải trọng của nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp, Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng lập các bước thử nghiệm như sau:
  A. Thiết bị thử nghiệm:
  - Máy thí nghiệm: Hệ thống thủy lực Enerpac – Mỹ
  - Các phụ kiện khác.
  B. Các bước tiến hành thử nghiệm
  1. Kiểm tra tình trạng của mẫu trước khi lắp đặt thử nghiệm.
  2. Lắp đặt mẫu thử vào hệ gia tải thử nghiệm tai trọng
  3. Lắp đặt đồng hồ đo đô võng 4. Đọc giá trị độ võng ban đầu
  5. Gia lực từ từ với tốc độ 1 ÷ 5kN/s tới giá trị 2/3 tải trọng thiết kế và dừng lại
  6. Giá trị 2/3 tải trọng thiết kế được lặp lại 5 lần thử nghiệm, sau lần thứ 5 đọc lại giá trị độ võng
  7. Ngay sau khi gia thử tải kiểm tra độ võng dư, tiếp tục gia tải cho tới 100% tải trọng thử thiết kế và giữ 30±2s.
  8. Nhận xét và lập báo cáo kết quả thử nghiệm.
  Ghi chú: - P là lực thiết kế khi thử nghiệm do nhà thầu cung cấp.

  Video thử tải nắp hố ga tại công ty Thành An

   

  Hình ảnh thử tải một số loại nắp hố ga và song chắn rác:
  Thử tải nắp hố ga gang
  nắp hố ga
  Nắp hố ga thử tải
   
   
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009