0

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Xây dựng

(QT) - Hôm qua 7/1/2014, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành trên cả nước để tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Trị, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đến dự.

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch trọng tâm năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Năm 2013, giá trị sản xuất của ngành xây dựng đạt 770.410 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2012. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 33,47%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc khoảng 19,6 m2 sàn/người, cả nước có khoảng 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 61 triệu tấn, đạt 107,5% so với KH năm, trong đó tiêu thụ nội địa là 47 triệu tấn, xuất khẩu 14 triệu tấn.
   
  Vật liệu xây dựng năm 2014

  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước ngành xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường, định hướng XHCN với những quan điểm, tư tưởng đổi mới căn bản, có tính đột phá; chất lượng các văn bản qui phạm pháp luật được nâng lên một bước, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Công tác lập quy hoạch xây dựng có nhiều đổi mới; công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã có chuyển biến tích cực, từng bước đảm bảo sự phát triển đô thị hài hòa, bền vững. Công tác phát triển nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là các đối tượng người nghèo, người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội đạt kết quả khả quan; thị trường bất động sản đã có chuyển biến tích cực, nhất là vào những tháng cuối năm 2013.

  Công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng được tăng cường, tuân thủ quy hoạch, bám sát nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, duy trì sự ổn định thị trường xi măng và các vật liệu xây dựng chủ yếu, đẩy mạnh phát triển vật liệu không nung. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được quan tâm thường xuyên; đào tạo phát triển nguồn nhân lực được chú trọng . Tuy nhiên hoạt động của ngành Xây dựng vẫn còn một số hạn chế. Đó là một số văn bản qui phạm pháp luật vẫn còn thiếu tính đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung. Tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng vẫn chậm khắc phục, chất lượng một số công trình còn thấp. Tình trạng xây dựng trái phép, xây dựng chậm tiến độ vẫn còn diễn ra. Công tác phát triển đô thị tại một số địa phương còn bất cập; công tác phát triển nhà ở xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Thị trường bất động sản có chuyển biến tốt nhưng vẫn còn khó khăn… Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2014 là hoàn thiện Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội, Chính phủ thông qua.

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch vùng... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị...Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; hoàn thiện việc phê duyệt các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp, nhà ở cho đồng bào khu vực thường xuyên bị ngập lũ...Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng; xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các địa phương, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm… Sau khi nghe các bộ, ngành và các tỉnh, thành trên cả nước tham gia nhiều ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2014; kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng; rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị ở các địa phương; thay đổi, bổ sung một số văn bản qui phạm pháp luật nhằm phù hợp với thực tế hiện nay...,

   
  giá vật liệu xây dựng năm 2014

  Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã phát biểu ghi nhận sự đóng góp tích cực của ngành Xây dựng đối với sự phát triển KT-XH của nước ta, đặc biệt là tăng trưởng trong XDCB, vai trò quan trọng của ngành trong tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường thể chế và đào tạo nguồn nhân lực. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị đã cơ bản hoàn thiện và vận hành tích cực, hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép, không phép (giảm 4%), điều này thể hiện công tác thanh, kiểm tra đã triển khai tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng, giải quyết, xử lý các vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong các công trình trọng điểm của quốc gia ngành Xây dựng đã thực hiện tốt trong năm qua. Ngành cũng đã có đóng góp tích cực trong việc đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ thị trường bất động sản, đẩy mạnh chiến lược xây dựng nhà ở cho người nghèo, thu nhập thấp, vùng thiên tai, qua đó tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.

  Các ý kiến đóng góp về sự bất cập trong văn bản qui phạm pháp luật là một thực tế đúng nên Chính phủ sẽ có kế hoạch để hoàn thiện; sự lãng phí, thất thoát trong XDCB vẫn tồn tại, thị trường bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm…là những vấn đề quan trọng mà ngành Xây dựng và các ngành khác cùng với Chính phủ phải tập trung tháo gỡ. Về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Xây dựng nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, triển khai từ Bộ về tận cơ sở ngay từ những ngày đầu năm 2014. Chỉ đạo các địa phương rà soát lại công tác quy hoạch. Xây dựng các quy hoạch, thiết kế mẫu giúp các địa phương triển khai quy hoạch tại địa phương. Tăng cường công tác giám sát trong đầu tư XDCB, nâng cao vai trò, nghiệp vụ của các Ban quản lý dự án. Tiếp tục kiểm tra đồng bộ lại các tiêu chuẩn xây dựng ở các địa phương, bám sát vào các tiêu chuẩn về động đất, biến đổi khí hậu để phòng tránh thảm họa thiên tai. Bộ Xây dựng cần phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ gói cho vay 30 ngàn tỷ đồng để thực hiện các chương trình về nhà ở.

  Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho vùng ngập lũ bởi trên thực tế chương trình này đã phát huy hiệu quả. Tập trung xử lý các vấn đề về chất thải rắn, rác thải... nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân. Ngành Xây dựng phải nâng cao năng lực giám sát, điều hành trong việc đầu tư XDCB để chủ động tham gia tích cực vào sự phát triển KT-XH của đất nước.
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009